latar masyarakat(PUTERA GUNUNG TAHAN)

Saturday, August 8, 2009 by: CAHAYA Man JR

Masyarakat yang terdapat dalam novel Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad adalah masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan pergunungan. Mereka adalah masyarakat Melayu, Sakai dan Bunian yang hidup di Gunung Tahan. Mereka mengamalkan semangat tolong-menolong sebagaimana mereka menolong perempuan tua yang baru sahaja melahirkan anak di hutan akibat diburu oleh pihak Inggeris. Mereka juga menghormati tetamu dengan menyambut meriah kedatangan Tuan Robert. Mereka menyalai dua ekor babi untuk jamuan bagi sambutan itu. Di samping itu, mereka juga mengamalkan adat istiadat perkahwinan masing-masing.

Selain itu, novel ini turut menggambarkan masyarakat yang bijaksana dalam sebarang tindakan. Contohnya, Ratu Bongsu melayan Tuan William dengan berhati-hati kerana baginda tahu bahawa Tuan William berniat jahat terhadapnya. Kebijaksanaan Ratu Bongsu ternyata sekali semasa serangan kapal terbang Inggeris. Baginda bukan sahaja telah menyelamatkan kesemua rakyat jelatanya, malah berjaya memerangkap Tuan William sehingga Tuan William terbunuh dalam serangan itu.

Di samping itu juga, latar masyarakat yang ada dalam novel ini adalah masyarakat yang mempunyai nilai patriotisme yang tinggi. Contohnya, perempuan tua yang menentang Inggeris dan tetap curiga terhadap Tuan Robert semasa Tuan Robert ingin membeli tulang harimau putih daripadanya. Ratu Bongsu juga menentang kehendak Tuan William yang ingin menguasai puncak Gunung Tahan.

Masyarakat yang berpendirian tegas turut digambarkan dalam novel ini. Contohnya, Ratu Bongsu tetap dengan pendiriannya untuk tidak menjual puncak Gunung Tahan walaupun Tuan William menawarkan untuk membayar 5000 pound sebulan dan memberikannya sebuah istana. Perempuan tua juga tegas dengan pendiriannya untuk tidak menjualkan tulang harimau putih kepada Tuan Robert walaupun Tuan Robert telah membuat pelbagai tawaran terhadapnya.

Filed under: