kebahagiaan

Thursday, October 7, 2010 by: CAHAYA Man JR


"Kebahagiaan itu ibarat sebatang pohon yang rendang, tempat tumbuhnya ialah jiwa dan perasaan kemanusiaan, ketaqwaan kepada Allah adalah merupakan air, udara dan cahaya yang membantu pertumbuhannya".
(Dr. Yusuf Al-Qardawi)

"Kebahagiaan itu akan dapat dicapai dengan jalan; Iktikad yang benar, yakin, iman dan agama".
(Prof. Dr. Hamka)

Orang yang berbahagia itu selalu menyedari bahawa tidak ada faedahnya:

1. Perkataan kalau tidak disertai dengan perbuatan.
2. Tidak ada gunanya kepintaran kalau tidak disertai dengan budi.
3. Tidak ada gunanya derma kalau tidak disertai dengan niat suci.
4. Tidak ada gunanya kejujuran kalau tidak sanggup memegang janji.
5. Tidak ada gunanya hidup kalau tidak disertai kesihatan.
6. Tidak ada gunanya negeri yang makmur kalau hati penduduknya penuh kekecewaan.
(Zahid)

Orang yang berbahagia itu akan selalu: 
1. Menyediakan waktu untuk membaca, kerana membaca itu sumber hikmah.
 
2. Menyediakan waktu untuk tertawa, kerana tertawa itu muzik jiwanya.
 
3. Menyediakan waktu untuk berfikir, kerana berfikir itu pokok kemajuan.
 
4. Menyediakan waktu untuk beramal, kerana beramal itu pangkal kejayaan.
 
5. Menyediakan waktu untuk bermain, kerana bermain itu akan membuat selalu muda.

6. Menyediakan waktu untuk beribadat, kerana beribadat itu adalah ibu dari segala ketenangan.
(Hukamak)

"Dunia bersifat sementara, maka kebahagiaan yang dikandungnya juga bersifat sementara, sebaliknya akhirat bersifat abadi, maka kebahagiaan yang dikandungnya juga abadi".

(Hukamak)

Untuk mendapatkan jiwa yang bahagia dalam mengubatinya ada empat perkara:-
1. Berani kepada kebenaran dan takut kepada kesalahan.
 
2. Tahu rahsia dari pengalaman kehidupan.

3. Pandai menjaga kehormatan batin. 
4. Adil walaupun pada diri sendiri.

(Hukamak)

Filed under: